x
Diamanten | Juwelier Brummer

Diamanten

 

Wij hebben een ruime collectie losse diamanten op voorraad, in elke gewenste slijpvorm en kleur en een ruime variatie aan gewicht.

Bij elke diamant krijgt u een certificaat van echtheid. U kunt natuurlijk ook diamanten laten zetten in uw bestaande sieraad.

 

Diamant is de hardste edelsteen die op aarde voorkomt, maar is tevens bijzonder simpel van samenstelling: hij bestaat uit zuiver koolstof, net als een potloodpunt. het smeltpunt van diamant ligt op 4000 graden celsius – twee en een half maal hoger dan dat van staal. De diamanten die vandaag gedolven worden, zijn miljarden jaren geleden ontstaan, doordat hitte en druk werden uitgeoefend op koolstof, in een omgeving van kokende magma, diep onder het aardoppervlak. De meeste diamanten worden gevonden in oude kraterpijpen van gedoofde vulkanen.

Diamanten zijn kostbaar omdat ze zeldzaam en daarbij gewild zijn. In de loop van de geschiedenis is slechts zo’n 500 ton aan diamant gewonnen. Nu nog wordt er zo’n 250 ton ruw gesteente gedolven om een 1 karaats geslepen diamant van edelsteenkwaliteit te kunnen produceren. Meer dan de helft van de totale diamantproductie wordt door Zuid-Afrika voor rekening genomen. Verder zijn Australië, Zaïre, Botswana, Rusland en Namibië belangrijke diamantproducerende landen.

De schoonheid van een diamant wordt bepaald door de wijze waarop hij de lichtstralen breekt en terugkaatst. De slijper moet de facetten zo aanbrengen dat de lichtstralen direct worden terugkaatst naar het oog, maar tevens moeten de stralen binnenin de diamant weerkaatsen om er aan de bovenzijde weer uit te komen, zodat de maximale hoeveelheid licht terugkomt en daarbij de diamant laat schitteren en flonkeren.

Er zijn diverse slijpvormen. De ronde briljant (een slijpvorm van de diamant, en geen op zichzelf staande edelsteen, zoals sommige mensen denken) is veruit de populairste vorm, maar er zijn veel meer variaties te bedenken, zoals de markies, peer, smaragd, ovaal, baguette, vierkant of hart.

De kwaliteit en waarde van een diamant worden bepaald door een combinatie van factoren. Ten eerste is er het gewicht, wat wordt in uitgedrukt in karaat. Eén karaat is gelijk aan 0,2 gram. Een karaat wordt onderverdeeld in 100 zogenaamde puntjes. Een diamant van 25 puntjes staat dus gelijk aan een kwart karaat.

Volgende factor is de zuiverheid. Vrijwel alle diamanten bevatten bijzonder kleine sporen van niet-gekristalliseerde koolstof en andere mineralen. Die sporen zijn met het blote oog bijna nooit waarneembaar. Ze worden “insluitsels” genoemd (in het Engels “inclusions”), en hoe minder insluitsels een diamant heeft, hoe groter de kwaliteit.

Ten derde bepaalt de kleur van een diamant zijn waarde. De meeste diamanten zijn kleurloos, maar er zijn ook stenen met een gele of bruine teint. Heel zeldzame diamanten kunnen een bijzondere kleur hebben, zoals groen, rood, roze, blauw of amber.

Als laatste is de slijpvorm bepalend voor de waarde van een diamant. Alleen als de steen in precies de juiste verhoudingen is geslepen, kan het invallende licht weerkaatsen naar alle facetten (1). Is de diamant te dik (2) of te vlak (3) geslepen, gaat het invallende licht verloren en geeft de diamant geen schittering, waardoor hij in feite waardeloos is geworden als sieraad.

De magie van diamant

 

Misschien overweegt u de aanschaf van een sieraad met diamant, of bent u gewoon geïnteresseerd in de vele facetten van het hardste en vurigste mineraal ter wereld. Wat uw beweegredenen ook mogen zijn, de informatie hieronder zal u de nodige informatie en tips verschaffen:

Wat is diamant?
Diamant wordt wel de ‘koning der edelstenen’ genoemd. Toch is deze edelsteen heel eenvoudig van samenstelling. Diamant bestaat uit zuivere koolstof die kristalliseert ten gevolge van zeer hoge druk en hoge temperatuur. Dergelijke omstandigheden vinden we enkel op een diepte van 150 tot 200 km onder het aardoppervlak. Daar precies ontstaat diamant. Diamant vindt zijn weg naar het aardoppervlak door vulkanische uitbarstingen. Het vulkanisch materiaal dat diamant bevat noemen we kimberliet’.

Diamanten geschiedenis
Ruim 2800 jaar geleden werd diamant voor het eerst in India gedolven. Pas aan het eind van de 19e eeuw begon met vondsten in Zuid-Afrika de moderne diamant industrie. De eerste grote diamantmijn in dit land, de ‘Kimberley mijn’, ontstond op de plek waar een jongen een ruwe diamant vond van 21,25 karaat. De vondst van deze steen, de Eureka, werd door deskundigen niet serieus genomen. Twee jaar later ontdekte een herder op ongeveer dezelfde plaats een diamant van 83.5 karaat. Dat gaf de doorslag en de Kimberley mijn werd één van de beroemdste mijnen ooit.
Hoewel de diamantproduktie in de afgelopen jaren is toegenomen, is er naar schatting in de loop van de geschiedenis in totaal slechts 500 ton diamant gewonnen. Van alle diamanten die nu gevonden worden is ongeveer 15-20 procent geschikt om in een sieraad te verwerken. Het delven van diamant is op de dag van vandaag ondanks alle moderne technieken nog altijd zeer gecompliceerd. Er moet gemiddeld iets meer dan zes ton ruw gesteente verwerkt worden om één gram ruwe diamant te winnen!

Tegenwoordig vertegenwoordigt de top vijf van diamant producerende landen in volume 90 procent van de wereldproduktie van ruwe diamant in waarde neemt Zuid-Afrika 16 procent van de totale produktie voor haar rekening. De belangrijkste producerende landen zijn: Australië, Zaïre, Rusland, Botswana en Zuid-Afrika

Diamant: symbool van eeuwigdurende trouw
Diamant werd tot de 15e eeuw uitsluitend gedragen door koningen en andere machthebbers als symbool van macht, moed en onoverwinnelijkheid. Vandaag de dag is diamant het meest ultieme symbool van romantiek dat we kennen. Gevormd in het diepst van de aarde heeft deze edelsteen een mystiek aura dat ongeëvenaard is. Deze mystiek leidde ertoe dat diamant vanaf het allereerste begin is geassocieerd met liefdesverhalen en legenden. Zo werd er verteld dat de pijlen van Cupido diamanten punten hadden. De Grieken geloofden dat het vuur in een diamant de weerspiegeling van de eeuwig brandende vlam der liefde was. In de middeleeuwen was het geloof dat diamanten een magnetische aantrekkingskracht hadden wijd verbreid. Men dacht dat echtgenoten door het dragen van een ring met diamant naar elkaar toegetrokken werden….
Het woord diamant komt van het Griekse ‘adamas’ dat onoverwinnelijk betekent en duidt op eeuwigdurende trouw. De traditie van de diamanten verlovingsring dateert uit 1477, toen Maria van Bourgondië een ring met diamant van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk kreeg. In navolging van dit beroemde liefdespaar gingen steeds meer verliefde mensen ringen met diamanten dragen. Geliefden schonken elkaar ringen met puntige diamanten en gebruikten deze stenen om liefdesverklaringen in allerlei oppervlakken te krassen. De gewoonte om een ring met diamant aan de derde vinger van de linkerhand te dragen stamt uit de tijd van het oude Egypte. De Egyptenaren waren ervan overtuigd dat de ‘vena amoris’ (liefdesader) rechtstreeks van het hart naar het topje van de derde vinger aan de linkerhand liep.

Soms werden diamanten beroemder dan mensen. Enkele uitzonderlijk grote stenen, zoals de Koh-I-Noor en de blauwe Hope hebben een rol gespeeld in de geschiedenis van koningshuizen met in hun kielzog verhalen over passie, macht, overwinning en verraad

Tegenwoordig verwoorden het vuur, het mysterie, de betovering, de schoonheid en de romantiek van een diamanten sieraad, alles wat het hart voelt en woorden niet kunnen uitdrukken

Kwaliteit van diamant
De waarde van een diamant wordt bepaald door een combinatie van vier verschillende kwaliteitsnormen, die de vier C’s genoemd worden.

Karaatgewicht (carat weight)
Bij alle edelstenen en dus ook bij de diamant wordt het gewicht uitgedrukt in karaten. Het woord karaat is afgeleid van een natuurlijke gewichtseenheid: de zaadjes van de lohannesbroodboom. Vroeger werden deze zaadjes gebruikt als gewichtseenheid. Nu is één karaat op 0,2 gram vastgesteld en onderverdeeld in honderd ‘puntjes’.

Zuiverheid (clarity)
Bijna alle diamanten bevatten minuscule sporen van niet gekristalliseerde koolstof of andere mineralen. De meeste onzuiverheden worden pas zichtbaar onder een loep. Ze worden ‘insluitsels’ genoemd en ze zijn als het ware de vingerafdrukken van de diamant omdat ze elke diamant volstrekt uniek maken. Globaal geldt: hoe minder insluitsels een diamant heeft, des te zeldzamer en dus kostbaarder hij is. Een diamant die bij een tien maal vergrotende loep geen insluitsels vertoont, wordt loepzuiver genoemd.

Kleur (colour)
Hoewel het merendeel van de diamanten kleurloos lijkt, hebben ze vaak een gele of een bruine tint. De mooiste kleur voor een diamant is kleurloos want alleen een kleurloze diamant heeft een volmaakte prismawerking. Echt uitzonderlijk zijn diamanten meteen natuurlijke groene, rode, blauwe, roze of ambergele kleur. Deze zeldzame edelstenen worden ‘fancy colours’ genoemd.

Slijpsel en slijpvorm (cut)
Van de vier C’s heeft de mens alleen invloed op het slijpsel. Een ruwe diamant lijkt zoveel op een gewone kiezelsteen dat de meeste mensen er zonder meer aan voorbij zouden lopen. Alleen vakmensen zijn in staat de gloedvolle pracht van een diamant te onthullen. Een diamant verliest tijdens het slijpproces gemiddeld zo’n 50 % van zijn oorspronkelijke gewicht. Diamant ontleent zijn schittering aan de weerkaatsing van licht. De slijper staat daarom voor de taak de facetten zodanig aan te brengen dat het licht optimaal van het ene facet naar het andere wordt gekaatst. De kennis voor dit veeleisende vak wordt al eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven. De nauwkeurigheid en finesse van het slijpsel bepalen de schittering van de steen. Diamanten worden in allerlei verschillende vormen geslepen, al zijn er een zevental klassieke slijpvormen die de boventoon voeren.

Diamanten zijn er in verschillende kwaliteiten Omdat het niet zo eenvoudig is om als leek het verschil tussen diverse diamanten te zien is het raadzaam uw diamantsieraad bij een vakman zoals een juwelier of goudsmid aan te schaffen. Met diamantsieraden die al in uw bezit zijn kunt u tevens terecht bij het Nederlands Edelsteen Laboratorium (NEL) in Leiden Het NEL is een instituut dat zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek van edelstenen en parels. Het laboratorium maakt deel uit van het Nationaal Natuurhistorisch Museum en is telefonisch bereikbaar op nummer 071 568 75 96

Onderhoud van uw diamanten sieraden
Draag uw diamanten sieraden niet tijdens ruw werk of bijvoorbeeld de afwas. Hoewel een diamant heel duurzaam is, kan erbij een harde stoot in de richting van een kristalvlak toch een stukje afspringen.
Laat uw diamanten niet in aanraking komen met een chloorbleekmiddel De edelsteen kan het contact met dergelijke stoffen prima doorstaan, maar de zetting kan aangetast worden of verkleuren.
Leg uw diamanten sieraden niet los in een lade of juwelenkistje. Ze kunnen elkaar, maar ook andere sieraden beschadigen.
Laat uw sieraden tenminste één keer per jaar door een juwelier of goudsmid nakijken. Hij of zij controleert uw sieraden op losse zettingen en tekenen van slijtage Meestal krijgen uw sieraden gelijk een professionele schoonmaakbeurt.
Diamanten sieraden kunnen dof worden door huidvet, zeep, cosmetica of stof. Ze verliezen zo hun glans, terwijl juist die schittering, dat oneindige spel van licht, diamant zo onweerstaanbaar maakt. Diamanten sieraden blijven mooi als ze af en toe voorzichtig in een lauwwarm sopje met een willekeurig zacht, vloeibaar wasmiddel worden schoongeborsteld. Gebruik hiervoor een zachte tanden borstel. Spoel de sieraden vervolgens af met lauw water en droog ze zorgvuldig met een katoenen doek Diamanten sieraden frissen ook op van wat lauwwarm water met een scheutje ammonia. Laat uw sieraden hierin een half uurtje weken. Klop vervolgens met een zachte borstel goed op de voor- en achterkant van de zettingen. Spoel nog een keer na met de oplossing en laat de sieraden goed drogen.
Vanzelfsprekend kunnen diamanten sieraden ook met een goed merk vloeibare juwelenreiniger worden schoongemaakt. Uw juwelier of goudsmid heeft tal van uitstekende onderhoudsmiddelen in voorraad. Ook voor het onderhoud van uw sieraden met diamant geldt: vraag uw juwelier of goudsmid om advies, hij of zij zal graag al uw vragen beantwoorden.

Aanschaf van diamant
Wanneer u de aanschaf van een diamanten sieraad overweegt voor u zelf, of als cadeau voor iemand die u lief is, investeert u in tijdloze schoonheid. Bij een dergelijke aankoop is het van belang dat u het juiste advies ontvangt. Uw juwelier of goudsmid is daarvoor de aangewezen persoon. Hij of zij kan al uw vragen over parels beantwoorden en kan u helpen bij het bepalen van uw keuze. De professionele ervaring gecombineerd met uw persoonlijke smaak zal resulteren in de keuze van precies dat sieraad dat bij u past en dat u de rest van uw leven zult koesteren.